აკადემიური კალენდარი

შემოდგომის სემესტრი:

პირველი (ბაკალავრიატი) და მესამე (დოქტორანტურა) საფეხურების სტუდენტებისათვის (2018 წლის 17  სექტემბერი - 2019 წლის 9 თებერვალი)

ადმინისტრაციული და აკადემიური რეგისტრაცია:

 • პირველსემესტრელათვის - 2018 წლის 3 - 14 სექტემბერი
 • დანარჩენი სტუდენტებისთვის - 2018 წლის 27 აგვისტო - 14 სექტემბერი

საუდიტორიო მეცადინეობა: 2018 წლის 17 სექტემბერი - 29 დეკემბერი

შუალედური გამოცდები: 2018 წლის 5 - 17 ნოემბერი 

ძირითადი და დამატებითი გამოცდების ჩატარება და შეფასება: 2019 წლის 9-12 იანვარი, 21 იანვარი - 9 თებერვლი 

აკადემიური უმაღლესი განათლების მესამე საფეხურის დოქტორანტურის დამამთავრებელი სემესტრის ვადები განისაზღვროს შემდეგნაირად:

 • სადისერტაციო ნაშრომის წარდგენა: 2018 წლის 10 ნოემბრამდე
 • სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა: 2 თებერვლის ჩათვლით

საახალწლო - საშობაო არდადეგები: 2018 წლის 31 დეკემბერი - 2019 წლის 7 იანვარი 

სემესტრებს შორის არდადეგები: 2019 წლის 11 -15 თებერვალი.

მეორე (მაგისტრატურა) საფეხურების სტუდენტებისათვის (2018 წლის 24  სექტემბერი - 2019 წლის 16 თებერვალი)

 • ადმინისტრაციული და აკადემიური რეგისტრაცია: 2018 წლის 27 აგვისტო - 21 სექტემბერი
 • სააუდიტორიო მეცადინეობა: 2018 წლის 24 სექტემბერი - 12 იანვარი
 • შუალედური გამოცდები: 2018 წლის 12 - 24 ნოემბერი 
 • ძირითადი და დამატებითი გამოცდების ჩატარება და შეფასება: 2019 წლის 21 იანვარი - 16 თებერვლი

უქმე დღეები:

 • 14 ოქტომბერი - სვეტიცხოვლობა (კვირა)
 • 23 ნოემბერი - გიორგობა  (პრასკევი)
 • 19 იანვარი - ნათლისღება (შაბათი)

გაზაფხულის სემესტრი:

გარდა მათემატიკისა და გამოყენებითი ეკოლოგიიგიის საბაკალავრო, აგრეთვე ყველა სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამების დამამთავრებელი სემესტრის სტუდენტებისა (2019 წლის 18 თებერვალი - 6 ივლისი)

 • ადმინისტრაციული და აკადემიური რეგისტრაცია - 2019 წლის 8-17 თებერვალი
 • საუდიტორიო მეცადინეობა - 2019 წლის 18 თებერვალი - 8 ივნისი
 • შუალედური გამოცდები - 2019 წლის 8-21  აპრილი
 • ძირითადი და დამატებითი გამოცდების ჩატარება და შეფასება - 2019 წლის 10 ივნისი - 6 ივლისი

მათემატიკისა და გამოყენებითი ეკოლოგიიგიის საბაკალავრო საგანმათლებლო პროგრამების დამამთავრებელი სემესტრის სტუდენტებისათვის (2019 წლის 18 თებერვალი - 1 ივნისი)

 • ადმინისტრაციული და აკადემიური რეგისტრაცია - 2019 წლის 8-17 თებერვალი
 • საუდიტორიო მეცადინეობა - 2019 წლის 18 თებერვალი -  25 მაისი
 • შუალედური გამოცდები - 2019 წლის 1-13 აპრილი
 • ინტენსიური სააუდიტორიო მეცადინეობები - 20-25 მაისი
 • ძირითადი და დამატებითი გამოცდების ჩატარება და შეფასება - 2019 წლის 27 მაისი - 1 ივნისი

აკადემიური უმაღლესი განათლების მესამე საფეხურის  დოქტორანტურის დამამთავრებელი სემესტრის ვადები განისაზღვროს შემდეგნაირად:

 • სადისერტაციო ნაშრომის წარდგენა - 18-22 მარტი
 • სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა - 6 ივლისის ჩათვლით

სააღდგომო არდადეგები - 2019 წლის 22 -29  აპრილი

საზაფხულო არდადეგები - 2019 წლის 8 ივლისიდან

უქმე დღეები:

 • 3 მარტი - დედის დღე (კვირა)
 • 8 მარტი - ქალთა საერთაშორისო დღე (პარასკევი)
 • 9 აპრილი - ეროვნული ერთიანობის დღე (სამშაბათი)
 • 9 მაისი - ფაშიზმზე გამარჯვების დღე (ხუთშაბათი)
 • 12 მაისი  - წმ. ანდრია მოციქულის ხსენების დღე (კვირა)
 • 26 მაისი - დამოუკიდებლობის დღე (კვირა)