სამართალი

სამართლის საბაკალავრო პროგრამა შესანიშნავი შესაძლებლობაა მათთვის, ვისაც სურვილი აქვს, ჩამოყალიბდეს მაღალკვალიფიციურ იურისტად და ჰქონდეს წარმატებული კარიერა. პროგრამა შემუშავდა სახელმწიფოს მიერ დადგენილ სამართლის დარგობრივ მახასიათებელზე დაყრდნობით, რომელიც ზუსტად განსაზღვრავს, კონკრეტულად რა უნდა იცოდეს, რისი გაკეთება უნდა შეეძლოს და რა ღირებულებების მატარებელი უნდა იყოს იურისტი, გაანალიზდა საუკეთესო პრაქტიკა.

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია

სამართლის ბაკალავრი

პროგრამის კოდი

1450102

წლიური გადასახადი

2250₾

მისაღები ადგილების რაოდენობა

100

სწავლის შეღავათიანი პირობები

სწავლის შეღავათიანი პირობების გასაცნობად გადადით ბმულზე

დეტალურად

პროგრამის ხელმძღვანელი

პროფესორი დავით ბოსტოღანაშვილი

დეტალურად

პროგრამის ხელმძღვანელი

პროფესორი ევა გოცირიძე

დეტალურად