თამაზ ვაჩაძე

ელ. ფოსტა: t.vachadze@sangu.edu.ge

განათლება: 

 • 2008 წ. საერთაშორისო ლოგისტიკის ოფიცრის კურსი. სამეფო ლოგისტიკის და უზრუნველყოფის სკოლა. დიდი ბრიტანეთი ქ. ლონდონი. დიფქათი.
 • 2007 წ. რესურსების მართვის სასწავლო კურსი. გერმანია, გარმიში. გენერალ ჯონ მარშალის სახელობის უსაფრთხოების კვლევების ცენტრი.
 • 2005-2006წ.  ლოგისტიკის სამეთაურო საწყისი ლიდერების კურსი. ა.შ.შ. ვირჯინია. ფორტლი.
 • 1988-1993 თბილისის ივ. ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. საინჟინრო ეკონომიკური. ეკონომიკა და მართვა მშენებლობაში.  

ტრენინგები:

 • 2009 წ. დაგეგმვის, პროგრამირების, ბიუჯეტირების პროცესი. ჰოლანდიელი ექსპერტები PPBS ქ. თბილისი
 • 2003 წ. რესურსების მართვის კურსი. გერმანია. ჰაიდელბერგი.
 • 2000 წ. თბილისის სასულიერო აკადემია და სემინარია. საღვთისმეტყველო კურსები. ქრისტიანული სახელმწიფოს სულიერი ტრადიციები.

სამუშაო გამოცდილება:

 • 2010 წ. საქრთველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებული სახელობის ქართული უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის უფროსი (კანცლერი)
 • 2010 წ. საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო. გაერთიანებული შტაბის J-4 ლოგისტიკის დეპარტამენტი. მატერუალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფისა და მომსახურების სამმართელოს უფროსი.
 • 2009 წ. საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო. გაერთიანებული შტაბის J-4 ლოგისტიკის დეპარტამენტი. მატერუალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფისა და მომსახურების სამმართელოს უფროსის მადგილე.
 • 2006-2008 წ.წ. საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო. გაერთიანებული შტაბის J-4 ლოგისტიკის დეპარტამენტი. რესურსების დაგეგმვის განყოფილების უფროსი.
 • 2005 წ. საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო. გაერთიანებული შტაბის J-4 ლოგისტიკის დეპარტამენტი. ინფრასტრუქტურის დაგეგმვის განყოფილების უფოსი ოფიცერი.
 • 2003-2005 წ.წ. საქართველოს თავდაცის სამინისტროს გენერალური ინისპექციის ანალიზის და მონიტორინგის სამმართველოს უფროსი
 • 2001-2003 წწ საქართველოს თავდაცის სამინისტროს აპარატი, საბიუჯეტო პოლიტიკის და ეკონომიკური ანალიზის სამმართვოლოს, რესურსების მართის განყოფილების უფროსი. 
 • 1999-2000 წ.წ. საბიუჯეტო პოლიტიკის მთავარის სამმართელო. არასაბიუჯეტო შემოსავლების ანალიზის და დაგეგმვის განყოფილების ოფიცერი.
 • 1997-1998 წ.წ. თავდაცვის სამინისტროს. მთავარი სამხედრო საბიუჯეტო-სახაზინო სამმართველოს. კაპიტალური მშენებლობის რემონტის და ექსპლუატაციის დაგეგმვისა და დაფინანსების განყოფილების  ისპექტორ-რევიზორი.
 • 1996 წ. საჰაერო თავდაცვისჯარების პირეველი საზენიტო-სარაკეტო ბრიგადის შტაბის უფროსის მოადგილე მობილიზაციის დარგში.
 • 1993-1995 წ.წ. შ.პ.ს. "ვაჩა და კომპანიის“ პრეზიდენტი.
 • 1991-1993 წ.წ. კავკასიის ბირჟა საბროკერო კანტორის 097/2 პრეზიდენტი. ბროკერი.

ენები:

 • ინგლისური (თავისუფლად)
 • რუსული (თავისუფლად)

კომპიუტერული პროგრამები:

 • MS Windows
 • MS Office
 • Internet
 • E-mail