სამეცნიერო კონფერენცია „სპეციალური ღონისძიება ექსპერიმენტული ალგორითმების ანალიზის შესახებ“ (Special Event on Analysis of Experimental Algorithms).

ა.წ. 24-29 ივნისს, საბერძნეთის ქალაქ კალამატაში ჩატარდა სამეცნიერო კონფერენცია „სპეციალური ღონისძიება ექსპერიმენტული ალგორითმების ანალიზის შესახებ“ (Special Event on Analysis of Experimental Algorithms). ამ კონფერენციაზე მოხსენებით: „გადაბალანსების ერთი ახალი ალგორითმი“ წარდგა წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახ. ქართული უნივერსიტეტის პროფესორი კობა გელაშვილი. თანამომხსენებელი იყო ილიას უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი მიხეილ თუთბერიძე. 

კონფერენციაზე მუშაობდა ორი სექცია (ალგორითმების დამუშავება და აგება (Algorithms Engineering and Design) და გამოთვლითი ოპტიმიზაცია და ოპერაციათა კვლევა (Computational Optimization and Operations Research)). თითოეულზე გაკეთდა ათეულობით მოხსენება (პროგრამა).  

ზოგადად, კონფერენციის ავტორიტეტს განსაზღვრავენ პლენარული მოხსენებების ავტორები. ამ ტიპის მოხსენებებიდან კალამატაში გამორჩეულად საინტერესო იყო სამი გამოსვლა. 

დიმიტრიოს თილიკოსი - მონტპელიე-ს უნივერსიტეტის პროფესორი (საფრანგეთი), რომლის შრომებზეც 5000 ციტირებაზე მეტი არის გაკეთებული. ისაუბრა გრაფების (მაგალითად, სოციალური ქსელების) გადაგვარების ხარისხის გაზომვადობაზე, რაც მნიშვნელოვანია გამოყენებების თვალსაზრისით. 

შტეფან ვოსი - ჰამბურგის უნივერსიტეტიდან (გერმანია). ეს ადამიანი უშუალოდ ხელმძღვანელობდა გერმანიის დიდი მდინარეების პორტებში ტერმინალების განთავსების დაგეგმვას. ქმნიდა და სწავლობდა შესაბამის მოდელებს. იგი შედეგებს უკავშირებდა გამოყენებითი მათემატიკის და ინფორმატიკის საკვანძო თემებს და ახდენდა საჭირო განზოგადებებს. 

სირანი პერერა - ახალგაზრდა ასისტენტ პროფესორი ქალი ფლორიდის (აშშ) საავიაციო უნივერსიტეტიდან. მოხსენება ეხებოდა ისეთი ელექტრონული მოწყობილობების შექმნას, რაც მინიმუმამდე ამცირებს სხივის გამრუდებას. თითოეულ განხილულ ალგორითმს ავტორი უკავშირებდა თანხებს (ხშირად ძალიან დიდს) რაც შედეგად მოჰყვა ალგორითმის გაუმჯობესებას. 

პროფესორ კობა გელაშვილის მოხსენება ეხებოდა კონსტრუქციას, რომელზეც არის დაფუძნებული თანამედროვე დაპროგრამების ენებში გამოყენებული კონტეინერების უმეტესობა. ტრადიციული მიდგომები გაჯერებულია და ვეღარ პასუხობს პარალელურ და კონკურენტულ დაპროგრამებასთან დაკავშირებულ გამოწვევებს. შეთავაზებული მიდგომა შესაძლოა აღმოჩნდეს ერთ-ერთი გამოსავალი ამ მდგომარეობიდან. მოხსენებამ მსმენელების ინტერესი გამოიწვია. რამდენიმე საინტერესო კითხვის განხილვამ კი უფრო ცხადი გახადა შემდგომი კვლევის საჭიროება და მიმართულება. 
კონფერენციიის მოხსენებების შესაბამისი სტატიები იბეჭდება ჟურნალში  Lecture Notes in Computer Science, რაც აგრეთვე მნიშნელოვანია ჩვენთვის - სტატიის ერთ-ერთი თანაავტორი არის დოქტორანტი ნიკოლოზ გრძელიძე, რომლისთვისაც ეს არის მეორე სამეცნიერო ნაშრომი და მორიგი წინგადადგმული ნაბიჯი მისი სადოქტორო დისერტაციისკენ. ნიკოლოზი წარმატებული პროგრამისტია და, ახალგაზრდობის მიუხედავად, ასევე არის წარმატებული ლექტორი - წლების განმავლობაში თბილისის ივ. ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ასწავლის ჯავას საბაზო და გაღრმავებულ კურსებს. შემოდგომიდან, მისი დებიუტი შედგება წმიდა ანდრიას ქართულ უნივერსიტეტშიც.