საერთაშორისო კონფერენცია

saertashoriso-konferentsia-profe-1

28-30 ნოემბერს ქართულ უნივერსიტეტში შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მხარდაჭერით ჩატარდა საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია თემაზე - „პროფესიული საჯარო მოხელის პროფესიული განვითარების საერთაშორისო გამოცდილება და ქართული მოდელის შექმნის პერსპექტივა“, რომლის მუშაობაშიც მონაწილეობდნენ როგორც ქართველი, ისე უცხოელი ექსპერტები (5 ქვეყნის 11 წარმომადგენელი).

პროექტი, რომლის ხელმძღვანელია ქართული უნივერსიტეტის პროფესორი პაატა ტურავა, გამარჯვებულია საერთაშორისო სამეცნიერო ღონისძიებების საგრანტო კონკურსში. საქართველოს საჯარო სამსახურის სისტემაში განსაკუთრებული ყურადღება ექცევა პროფესიული საჯარო მოხელის სტატუსს. საჯარო მოხელეების პროფესიული განვითარების სისტემა ჩვენს ქვეყანაში 2019 წლიდან უნდა დაინერგოს. ამისთვის უნდა შეიქმნას საჯარო სამსახურში მოხელეთა პროფესიული განვითარების ქართული მოდელი. კონფერენცია მიზნად ისახავდა საჯარო სამსახურის ქართული მოდელის მეცნიერული საფუძვლების გაანალიზებას და უცხოური გამოცდილების გაცნობას. პროფესიული საჯარო მოხელის სწავლების სისტემის დასანერგად საჭირო რეკომენდაციების შემუშავების თვალსაზრისით დიდი მნიშვნელობა აქვს საზღვარგარეთის საუკეთესო პრაქტიკის გათვალისწინებას, უცხოელი ექსპერტების მოსაზრებების გაცნობას. გარდა თემის სამართლებრივი ასპექტებისა, რომელთა განხილვას დაეთმო კონფერენცის მუშაობის პირველი დღე, სადაც ამ თემასთან დაკავშირებულ აქტუალურ საკითხებზე იმსჯელეს მომხსენებლებმა, პროფესორებმა პაატა ტურავამ, ნინო სარიშვილმა, ეკატერინე ქარდავამ, თემურ მაისურაძემ, მაია დვალიშვილმა, ვალერი მოდებაძემ და უცხოელმა ექსპერტებმა, მნიშვნელოვანი იყო რეფორმების განხორციელების ფინანსური უზრუნველყოფის მექანიზმები, რომელთა განხილვაში მეორე დღეს უკვე უცხოელ კოლეგასთან ერთად ქართველი ფინანსისტები და ეკონომისტები მონაწილეობდნენ: ლევან ქისტაური, მიხეილ ჯიბუტი,  ირაკლი მექვაბიშვილი, ნინო ჭოველიძე. ხოლო კონფერენციის მუშაობის მესამე დღე დაეთმო სტუდენტთა მიერ შესრულებული სამუშაოების პრეზენტაციას. სამეცნიერო კონფერენციაზე იმუშავა სამმა სტუდენტურმა სექციამ, რომელშიც გარდა ქართული უნივერსიტეტის სტუდენტებისა, მონაწილეობდნენ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის და გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის სტუდენტები. სტუდენტებმა წარმოადგინეს მოხსენებები საჯარო მოხელეების პროფესიული მახასიათებლების, მოხელის სწავლებისა და საჯარო ფინანსური ხარჯების კონტროლის ინსტრუმენტების მიმართულებით.

კონფერენციაზე წარმოდგენილი მოსაზრებების საფუძველზე შემუშავდა მოხელეთა პროფესიული განვითარების სისტემის ჩამოყალიბების მხარდამჭერი რეკომენდაციები.