პროფესორ ნინო დამენიას წარმატებები ICEBMM 2019-ზე

მიმდინარე წლის 1-4 მაისს ბიზნესის, კომპიუტინგისა და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლის დეკანის მოადგილე, ასოცირებული პროფესორი ნინო დამენია მეცნიერების, ინჟინერინგისა და ტექნოლოგიის მსოფლიო აკადემიის მიერ მიწვეული იყო იტალიის ქალაქ რომში, ICEBMM 2019: 21-ე საერთაშორისო კონფერენციაზე ბიზნესი, ეკონომიკა,  მარკეტინგსა და მენეჯმენტში, რომლის ფარგლებში მეცნიერთა მიერ განიხილება თანამედროვე მსოფლიო გამოწვევები და მისი გადაჭრის გზები ბიზნესის, ეკონომიკის, მარკეტინგისა და მენეჯმენტის სფეროში.

კონფერენციაზე წარმოდგენილი სტატიის რეცენზირება და ინდექსირება ხდება:  Open Science Index,  Google Scholar,  Semantic Scholar, Zenedo,  OpenAIRE,  BASE,  WorldCAT,  Sherpa / RoMEO  

კონფერენციაში მონაწილეობას იღებდნენ მეცნიერები მსოფლიოში ისეთი აღიარებული უნივერსიტეტებიდან,  როგორიცა: ნიუ-მექსიკოს უნივერსიტეტი (აშშ); ჩრდილოეთ კაროლინის უნივერსიტეტი შარლოტში (აშშ); ლახტის გამოყენებითი მეცნიერების უნივერსიტეტი (ფინეთი); პალერმოს უნივერსიტეტი (იტალია); ტენესის უნივერსიტეტი (აშშ); იედიტეპეს უნივერსიტეტი (თურქეთი); ვარშავის უნივერსიტეტი (პოლონეთი); ლონდონის უნივერსიტეტი (დიდი ბრიტანეთი); ბეირუთის ამერიკული უნივერსიტეტი (ლიბანი); სინგაპურის ეროვნული უნივერსიტეტი (სინგაპური); ფინეთის გარემოს დაცვის უნივერსიტეტი (ფინეთი) და ა.შ.

კონფერენციაზე პროფესორ ნინო დამენიას მიერ წარდგენილი იქნა მოხსენება (სტატია) სათაურით: „ქალთა დასაქმების პრობლემები საქართველოში და მათი გადაჭრის გზები ევროპული გამოცდილების საფუძველზე“. სტატიის თანაავტორები იყვნენ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორები: ე.ხარაიშვილი, ნ.საღარეიშვილი და მ.საღარეიშვილი. უნდა აღინიშნოს, რომ სტატიის წარმდგენი და მომხსენებელი გახლდათ ქალბატონი ნინო, როგორც საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია წირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი.

ICEBMM 2019: 21-ე საერთაშორისო კონფერენციაში შეტანილი სამეცნიერო წვლილისა და  გაკეთებული ზეპირი და ტექნიკური მოხსენებისათვის პროფესორ ნინო დამენიას გადაეცა სერტიფიკატი.

ამის გარდა,  ICEBMM 2019: 21-ე საერთაშორისო კონფერენციის 2 მაისის სესიის თავმჯდომარეობა დაეკისრა ქალბატონ ნინოს, რისთვისაც  მას გადასცეს  საპატიო სიგელი სერთიფიკატით.

განსაკუთრებით უნდა აღინიშნოს, რომ ICEBMM 2019: 21-ე საერთაშორისო კონფერენციის სარეცენზიო საბჭოსა და საორგანიზაციო კომიტეტის მიერ საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია წირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორის ნინო დამენიას ხელმძღვანელობით წარმოდგენილი სტატია შეფასდა როგორც „კონფერენციის საუკეთესო სამეცნიერო ნაშრომი“, რისთვისაც მას ცალკე გადაეცა სერტიფიკატი.