ნონა პოპიაშვილი

ელ. ფოსტა: popiashvili.n@gmail.com 

განათლება: 

 • 2012-დღემდე - ივანე ჯავახიშვილის სახ. სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარული ფაკულტეტის დოქტორანტი  
 • 2007-2011 -  ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის განათლების ფაკულტეტის დოქტორანტურა
 • 1990-1996 -   ივანე ჯავახიშვილის სახ. სახელმწიფო უნივერსიტეტი დას. ევროპული ენებისა და ლიტ. ფაკულტეტი ინგლისური ენისა და ლიტ. სპეციალობით კვალიფიკაცია: ფილოლოგი, ინგლისური ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი. 

დიპლომები/სერტიფიკატები:

 • 2014 ივნისი-ივლისი - ამერიკის შეერთებული შტატები; კალიფორნიის უნივერსიტეტი მერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტი; ამერიკის შეერთებული შტატების ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების მკვლევართა პროგრამა;
 • 2013 ოქტომბერი-ნოემბერი - ლონდონი, დიდი ბრიტანეთი უიმბლდონის ინგლისური ენის სკოლა; მასწავლებელთა გადამზადების ორკვირიანი კურსი, სერტიფიკატი
 • 2013 იანვარი - ნორიჩი, დიდი ბრიტანეთი, უწყვეტი პროფესიული განვითარების ინტენსიური კურსი, სერთიფიკატი      
 • 2011 ნოემბერი, 2012 იანვარი - ონლაინ მოდერატორების კურსი, ბრიტანეთის საბჭო ბრიტანეთის საბჭოს მასწავლებელთა მოსამზადებელი ონლაინ კურსების მოდერატორი, სერთიფიკატი
 • 2010 ივნისი - კემბრიჯის უნივერსიტეტის სერთიფიკატი TKT მოდულები:1,2,3 – IV ბენდი
 • 2009 ოქტომბერი-დეკემბერი ETTO, ბრიტანეთის საბჭო, სერთიფიკატი
 • 2009 მაისი-აგვისტო - ინდიანას უნივერსიტეტი, აშშ სამ კრედიტიანი კურსი “L530  შეფასება, ინგლისური, როგორც უცხო/მეორე ენა“ სერთიფიკატი
 • 2009 ივნისი - საქ. ინგლისური ენის მასწ. ასოციაცია- ბრიტანეთის საბჭო TKT ტრენერი
 • 2009 ივნისი - საქ. ინგლისური ენის მასწ. ასოციაცია- ბრიტანეთის საბჭო Language Development ტრენერი
 • 2009 თებერვალი - საქ. ინგლისური ენის მასწ. ასოციაცია- ბრიტანეთის საბჭო ინგლისური ენის სწავლების მეთოდიკის 25 საათიანი კურსი (TKT) 
 • 2007 ივნისი -  კემბრიჯის უნივერსიტეტის სერთიფიკატი (ESOL - CAE); C1 დონე
 • 2006 იანვარი - ივნისი აშშ სახელმწიფო დეპარტამენტის საგრანტო პროგრამა დისტანციური საგანმანათლებლო კურსი აკადემიურ წერაში სერთიფიკატი
 • 2005 ივნისი, ნოემბერი საქ. ინგლისური ენის მასწ. ასოციაცია - ბრიტანეთის საბჭო.   ტრეინერების ტრეინინგი DWS 1  და   DWS 2 –ში (წერის ჩვევების განვითარება, აკადემიური წერა) ტრენერის სერთიფიკატი
 • 2004 ოქტომბერი, 2006 მაისი - აშშ სახელმწიფო დეპარტამენტის საგრანტო პროგრამა ინგლისურის როგორც უცხო ენის სწავლება კურსი მეთოდოლოგიასა და ამერიკულ კულტურაში სერთიფიკატი
 • 2004 იანვარი -  საქ. ინგლისური ენის მასწ. ასოციაცია- ბრიტანეთის საბჭო საუნივერსტეტო კურიკულუმის განვითარება და მასწავლებელთა ტრენინგი FCE-ის სწავლებაში სერთიფიკატი. 
 • 2003 ნოემბერი, 2005 ივლისი საქ. ინგლისური ენის მასწ. ასოციაცია- ბრიტანეთის საბჭო კურსი წერის ჩვევების განვითარებაში სერთიფიკატი
   

სამუშაო გამოცდილება:

 • 2019 - დღემდე - საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს სსიპ მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი სტანდარტების განვითარებისა და დანერგვის პროგრამის ხელმძღვანელი. 
 • 2012-2019 - საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს სსიპ მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი ინგლისური ენის ექპერტ-კონსულტანტი. 
 • 2012-დღემდე - კავკასიის უნივერსიტეტი, მედიის სკოლა პროფესიული ინგლისურის კურსი ლექტორი
 • 2012 - 2019 - კავკასიის უნივერსიტეტი, ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლა ლექტორი
 • 2018- დღემდე - წმ. ანდრიას ქართული უნივერსიტეტი მასწავლებელთა მომზადების პროგრამის ინგლისური მიმართულების ხელმძღვანელი. 
 • 2012 - დღემდე -  ბრიტანეთის საბჭო; ონლაინ მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების კურსების მოდერატორი; ინგლისური ენის სწავლების კონსულტანტი.
 • 2006- 2012 - ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი უცხო ენების ცენტრი ინგლისური ენის მასწავლებელი
 • 2009- 2011 - თბილისის შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი კურსი: ინგლისური ენის სწავლების მეთოდიკა ასისტენტ პროფესორი
 • 2009 ივნისი - აგვისტო - ინგლისური საზაფხულო სკოლა, ბაქსვუდი-საქარველო, უფროსი მასწავლებელი, კურსის დირექტორი.

კონფერენციები: 

 • 2020 ივლისი - TESOL 2020 ვირტუალური კონფერენცია
 • 2019 აპრილი - დიდი ბრიტანეთი, ლივერპული IATEFL, 53-ე საერთაშორისო კონფერენცია, მოხსენება:
 • „პროექტზე დაფუძნებული სწავლება ინგლისური ენის გაკვეთილზე: ქართულიკონტექსტი“.
 • 2018 თებერვალი - თბილისი, საქართველო, მეორე ენის სწავლა/ სწავლება მულტილინგვური განათლების კონტექსტში; მესამე საერთაშორისო კონფერენცია მოხსენება: “ონლაინ მოდერატორთა მიერ გამოყენებული ლინგვისტური სტრატეგიები მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ონლაინ კურსებზე”
 • 2018 აპრილი - დიდი ბრიტანეთი, ბრაიტონი IATEFL, 52-ე საერთაშორისო კონფერენცია, დელეგატი.
 • 2017 აპრილი - პორტუგალია, მადეირა, საერთაშორისო სემინარი; მოხსენება: „დიფერენცირება სწავლებაში“
 • 2016 ივნისი - თბილისი, გამოყენებითი სოციოლინგვისტური საერთაშორისო საზოგადოების მე-11 კონგრესი. მოხსენება: „Politeness strategies and Moderator-Participants’  linguistic behavior in an online training course“.
 • 2016  აპრილი - ბირმინგემი, დიდი ბრიტანეთი, IATEFL, დელეგატი.
 • 2015 ნოემბერი - ბათუმი, აჭარა, ბრიტანეთის საბჭო, უწყვეტი პროფესიული განვითარება; მოხსენება „მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების სქემის დანერგვა და ინგლისური ენის მასწავლებელთა მხარდაჭერა“.
 • 2014 ნოემბერი - თბილისი, საქართველოს საგანმანათლებლო ტექნოლოგიების კონფერენცია, მოხსენება: “ენების მობილური სწავლება”.
 • 2014 აპრილი - ჰეროგეიტი, დიდი ბრიტანეთი, IATEFL, მოხსენება:უწყვეტი პროფესიული განვითარება საქართველოში: გამოწვევები და სამომავლო გეგმები.
 • 2014 მარტი  - თბილისი, საქართველო; განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო, ბრიტანეთის საბჭო და ამერიკის საელჩო; მოხსენება: პროფესიული განვითარება ინგლისური ენის მასწავლებელთათვის.
 • 2013 აპრილი - ლივერპული, დიდი ბრიტანეთი, IATEFL, დელეგატი
 • 2013 იანვარი - ლონდონი, დიდი ბრიტანეთი, BETT სასწავლო ტექნოლოგიების ტური, ბრიტანეთის საბჭოს მიერ ორგანიზებული კონფერენცია
 • 2012 მარტი - გლაზგო, დიდი ბრიტანეთი, IATEFL დელეგატი
 • 2011 ნოემბერი  - ბაქო, “მასწავლებელთა ტრეინინგის უახლესი პრობლემები” მოხსენება: “Online teacher development opportunities for in-service teachers in Georgia”.
 • 2011 მაისი - თბილისი ETAG და ბრიტანეთის საბჭოს კონფერენცია მოხსენება: Teaching English resources: BritLit
 • 2011 მაისი - სტამბული, თურქეთი მოხსენება: “Developing Online ELT Training Programs In Higher Educational Institutions Of Georgia”.
 • 2009 მაისი -  გუდაური სამხრეთ კავკასიის ინგლისური ენის მასწავლებლების მე-5 კონფერენცია, მოხსენება: “როგორ მოვამზადოთ სანდო და ვალიდური ტესტები

პუბლიკაციები:  

 • Nona Popiashvili, (2011 November) “Online teacher development opportunities for in-service teachers in Georgia” Materials of International Scientific conference, Baku,  p. 222
 • N. Popiashvili&I.Petriashvili (2011 May)“Developing Online ELT Training Programs In Higher Educational Institutions Of Georgia” (Volume, n.d.) IETC, 11th International Educational Technology Conference, p. 251
 • ნონა პოპიაშვილი (2012, ნოემბერი; ჟურნალი მასწავლებელი) „ონლაინტრეინინგები“.
 • ნონა პოპიაშვილი (2013, მარტი; ჟურნალი მასწავლებელი) პრაქტიკული რჩევები ინგლისური ენის მასწავლებლებისათვის“
 • ნონა პოპიაშვილი (2013, ივლისი; ჟურნალი მასწავლებელი) „უწყვეტი პროფესიული განვითარება, მისი მნიშვნელობა და მახასიათებლები“.
 • ნონა პოპიაშვილი (2015, იანვარი; ჟურნალი მასწავლებელი) „მომსახურების სწავლება, როგორც სასწავლო მეტოდი უცხოური ენის გაკვეთილზე“.
 • ნონა პოპიაშვილი (2016, იანვარი, ჟურნალი მასწავლებელი) „უცხოური ენის ეფექტიანი გაკვეთილი: კომპონენტები და მახასიათებლები“    
 • ნონა პოპიაშვილი (2016, აპრილი;  ჟურნალი მასწავლებელი) „PowerPoint პრეზენტაცია და სახალისო გარემო ინგლისური ენის გაკვეთილზე“.  

პროფესიონალური ასოციაციები:

 • 2000-დღემდე - საქ. ინგლისური ენის მასწავლებელთა ასოციაცია (ETAG)            
 • 2000- დღემდე - ინგლისური ენის მასწავლებელთა საერთაშრისო ასოციაცია, დიდი ბრიტანეთი (IATEFL)

ცოდნა კომპიუტერულ სფეროში:

 • Windows 
 • MS Office Application 
 • Internet
 • Moodle

ენები:       

 • ქართული- მშობლიური 
 • რუსული და ინგლისური
 • თავისუფლად 
 • ფრანგული – საშუალოდ