მარინა ლონდარიძე

განათლება:

 • 1994წ. - ქ. თბილისის ილია ჭავჭავაძის სახ. უცხო ენათა სახელმწიფო ინსტიტუტი, აკადემიური ხარისხი: მაგისტრი, სპეციალობა: გერმანული და ინგლისური ენები
 • 1990-92 წწ. - უცხო ენათა სახელმწიფო ინსტიტუტი, სპეციალობა: მთარგმნელის საზოგადოებრივი პროფესია
 • 2003-06 წწ. - ქ. თბილისის სოციალურ-ეკონომიკური ინსტიტუტი, სპეციალობა: იურიდიული
 • 2007-10წწ. - ქ. თბილისის ეკონომიკურ ურთიერთობათა სახელმწიფო უნივერსიტეტი, დოქტორის აკადემიური ხარისხი, სპეციალობა: კერძო სამართალი

სამუშაო გამოცდილება:

 • 1996-97 წწ. - მიწვეული სპეციალისტი, გერმანული ენა და ლიტერატურა, ქ. ქუთაისის გელათის სახელბის ინსტიტუტი
 • 1997-98 წწ. - მენეჯერი, ქ. გელზენქირხენის მარკეტინგის სამსახური
 • 1999-07 წწ. - პედაგოგი, სკოლა-ლიცეუმ "თამარიონი"
 • 2008-10 წწ. - მიწვეული სპეციალისტი, სამართლის დეპარტამენტი, ევროპული უნივერსიტეტი
 • 2011-12 წწ. - მიწვეული სპეციალისტი, სამართლის დეპარტამენტი, სუხიშვილის სასწავლო უნივერსიტეტი
 • 2010-13 წწ. - მიწვეული სპეციალისტი, სამართლის დეპარტამენტი, წმინდა გრიგოლ ფერაძის უნივერსიტეტი
 • 2012-14 წწ. - ასისტენტ-პროფესორი, სამართლის დეპარტამენტი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
 • 2015-17 წწ. - ასოცირებული პროფესორი, სამართლის დეპარტამენტი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
 • 2016 წ. - დამკვირვებელი, სამართლის დეპარტამენტი, დუსელდორფისა და მუნსტერის უნივერსიტეტები
 • 2016-18 წწ.- მიწვეული სპეციალისტი, სამართლის დეპარტამენტი, საქართველოს საპატრიარქოს წმ. ანდრია პირველწოდებულის სახ. ქართული უნივერსიტეტი
 • 2006 წ. - დამფუძნებელი (გამომცემელი), გამომცემლობა "ლომარი"
 • 2010-18 წწ. - ადვოკატი        
 • 2017-18 წწ. - ტრენერი, ადვოკატთა ასოციაცია

პუბლიკაციების ჩამონათვალი:

 1. საბჭოთა კავშირის მიერ განხორციელებული ნაციონალიზაციის არსი და ბუნება, "კომერსანტი", №3 (8), 2009წ.,  ISSN 1512-4142
 2. საკუთრების უფლება და საერთაშორისო კერძო სამართლის წინამძღვრები ძველ რომში, სამეცნიერო ჟურნალი, ,,თეუსუ”, №1 (9), 2010წ., ISSN 1987-9350
 3. საკუთრების უფლების დაცვა, სამეცნიერო ჟურნალი, "თეუსუ", №2 (10), 2010წ., ISSN 1987-9350
 4. უცხო ქვეყნის იურიდიული პირების განსაზღვრა და მასთან დაკავშირებული პრობლემატური საკითხები, სუხიშვილის სასწავლო უნივერსიტეტი, "თანამედროვე მეცნიერული პრობლემები”, 2012 წ.
 5. გზა ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვეციისკენ, ტექნიკური უნივერსიტეტი, "საისტორიო ვერტიკალები”, №24, 2012წ., ISSN 1512-4959
 6. იურიდიული პირი, როგორც ცოცხალი ორგანიზმი, ტექნიკური უნივერსიტეტი, "თემიდა”№8(10) 2013წ., ISSN 1512-1305
 7. წიგნი "სამართლის ლოგიკა", ტექნიკური უნივერსიტეტი, 2013 წ., ISBN 978-9941-0-6047-2
 8. ინდივიდუალიზმის როლი საავტორო სამართალში, საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალი "ცხოვრება და კანონი”, №3-4 (35-36),  2016წ.,ISSN 1512-33-08
 9. საკონფერენციო სტატია, "მემკვიდრეობით სამართალთან დაკავშირებული კოლიზიური საკითხები”, "დონეცკის აკადემია”(ქ. დონეცკი, 2017წ. (6-7 ივნისი))
 10. სახელმძღვანელო "მედიაცია” მაია გურამიშვილი (ავტორი), იგორ კვესელავა (რედაქტორი), მარინა ლონდარიძე (რეცეზენტი), 2017წ.   ISBN  9789941272141