მაგისტრატურაში მიღების პროცესის ადმინისტრირების ვადები

 

მაგისტრანტობის კანდიდატთა რეგისტრაცია: 2019 წლის 26 აგვისტო – 13 სექტემბერი (ორშაბათი-პარასკევი, 10:00-17:00 სთ; ოთახი #103)

  • საუნივერსიტეტო გამოცდები სპეციალობასა და უცხო ენაში:  2019 წლის 16 – 21 სექტემბერი;
  • გამოცდის შედეგების გამოცხადება : 2019 წლის 22 - 23 სექტემბერი
  • გამოცდის შედეგების გასაჩივრება:  2019 წლის 23 - 26 სექტემბერი;
  • აპელაციის შედეგების გამოცხადება: 2019 წლის 26 - 27 სექტემბერი;
  • ადმინისტრაციული და აკადემიური რეგისტრაცია, ხელშეკრულების გაფორმება მაგისტრანტობის კანდიდატებთან: 2019 წლის 24 - 30 სექტემბერი;
  • ჩარიცხვის ბრძანების პროექტის მომზადება და გამოცემა: 2019 წლის 30 სექტემბერი

საუნივერსიტეტო სამაგისტრო გამოცდების ცხრილი