კომპანია ვაისის საინფორმაციო შეხვედრა

2019 წლის 13 მაისს, ქართულ უნივერსიტეტში გაიმართა საინფორმაციო შეხვედრა კომპანია ვაისის წარმომადგენლებთან. ვაისის დირექტორმა ლაშამ ბაკურაძემ სტუდენტებს მიაწოდა ინფორმაცია ახალი პროექტის შესახებ.

ვაისი სადაზღვევო კომპანიებისთვის კადრების გადამზადებას იწყებს - მასტერკლასი გაყიდვებში, გაყიდვების მართვასა და სადაზღვევო საქმეში. 
სალექციო კურსის წარმატებით გავლის შემთხვევაში, მონაწილეებს გადაეცემათ სერტიფიკატები და საშუალება მიეცემათ დასაქმდნენ GPI ჰოლდინგიში საცალო დაზღვევის სპეციალისტის თანამდებობაზე.