ქართული უნივერსიტეტის პროფესორები საბაკალავრო პროგრამების შესახებ

საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა: ფსიქოლოგია
პროგრამის კოდი: 1450109
პროგრამის შესახებ: https://goo.gl/5jjpVW
სწავლის შეღავათიანი პირობები: https://goo.gl/4MidUT

საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა: სამართალი
პროგრამის კოდი: 1450103
პროგრამის შესახებ: https://goo.gl/Qt3sxS
სწავლის შეღავათიანი პირობები: https://goo.gl/4MidUT

საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა: კომპიუტერული მეცნიერება
პროგრამის კოდი: 1450108
პროგრამის შესახებ: https://goo.gl/nLMx86
სწავლის შეღავათიანი პირობები: https://goo.gl/4MidUT

საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა: ტურიზმის ბიზნესი
პროგრამის კოდი: 1450106
პროგრამის შესახებ: https://goo.gl/h6S2xV
სწავლის შეღავათიანი პირობები: https://goo.gl/4MidUT

საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა: ქართული ფილოლოგია
პროგრამის კოდი: 1450102
პროგრამის შესახებ: https://goo.gl/DFxyRF
სწავლის შეღავათიანი პირობები: https://goo.gl/4MidUT

საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა: ისტორია
პროგრამის კოდი: 1450101
პროგრამის შესახებ: https://goo.gl/TQHhzJ
სწავლის შეღავათიანი პირობები: https://goo.gl/4MidUT

პროგრამის კოდი: 1450104
პროგრამის შესახებ: https://bit.ly/2Ukk05A
სწავლის შეღავათიანი პირობები: https://bit.ly/2CWAO84