ჰამლეტ მელაძე

აკადემიური თანამდებობა: პროფესორი
სკოლა: ბიზნესის, კომპიუტინგისა და სოციალურ მეცნიერებათა
სამეცნიერო ხარისხი: ფიზიკა-მათემატიკის მეცნიერებათა დოქტორი (მათემატიკური მოდელირების თეორიული საფუძვლები, გამოთვლითი მეთოდები, პროგრამათა კომპლექსები), მეცნიერებათა დოქტორის დიპლომი ДТ #014029, 1992 წელი
შრომების რაოდენობა: 139 (მათ შორის 11 სახელმძღვანელო)

მთავრობის ჯილდოები: ღირსების ორდენი (#01244, 1998 წელი)

პროფესიული პრემია ან სტიპენდია:

 • თბილისის უნივერსიტეტის სამეცნიერო პრემია საუკეთესო სახელმძღვანელოსთვის,  2002 წელი
 • უკრაინის მათემატიკოსთა  კონგრესი, მ.მ.ბოგოლიუბოვის სახ. სამახსოვრო ოქროს მედალი “За високий рიвень наукових результатიв в гадузi математичноï науки”, 2009 წელი

განათლება:

 • 1956-1961 - თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, მექანიკა-მათემატიკის ფაკულტეტი (სტუდენტი), სპეციალობა: მათემატიკა, დიპლომის ნომერი: П# 688949, კვალიფიკაცია: მათემატიკოსი, მათემატიკისა და ფიზიკის მასწავლებელი
 • 1967-1970 - ლომონოსოვის სახელობის მოსკოვის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, გამოთვლითი მათემატიკისა და კიბერნეტიკის ფაკულტეტი (ასპირანტი), სპეციალობა: გამოთვლითი მათემატიკა, დიპლომის ნომერი: მეცნიერებათა კანდიდატის დიპლომი МФМ  #014591, 1971 წელი
 • 15.09.1987-15.01.1988 - თსუ უმაღლესი სასწავლებლების მასწავლებელთა კვალიფიკაციის ამაღლების ფაკულტეტი (მსმენელი), სპეციალობა: მათემატიკა, მოწმობა # 5512
 • 1999 წლის სექტემბერი - University of the Aegean, საბერძნეთი, დაწესებულება: Georgian-Greek Joint Project for the Upgrading of Higher Education, Certificate of Attendance

სამუშაო გამოცდილება:

 • 1961-1966 - ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, მიახლოებითი ანალიზისა და გამოთვლითი ტექნიკის კათედრის ეფროსი ლაბორანტი
 • 1966-1967 - ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თსუ გამოყენებითი მათემატიკის ინსტიტუტის უმცროსი მეცნიერ თანამშრომელი
 • 1971-1978 - ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, კომპიუტერების მათემატიკური უზრუნველყოფისა და ინფორმაციული ტექნოლოგიების კათედრის დოცენტი
 • 1978-2006 - ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, კომპიუტერების მათემატიკური უზრუნველყოფისა და ინფორმაციული ტექნოლოგიების კათედრის გამგე
 • 1993-1999 - ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, გამოყენებითი მათემატიკისა და კომპიუტერულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანი
 • 2006-2009 - საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ნ. მუსხელიშვილის სახ. გამოთვლითი მათემატიკის ინსტიტუტი, ინფორმატიკის განყოფილების მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი
 • 2009-დან - საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ნ. მუსხელიშვილის სახ. გამოთვლითი მათემატიკის ინსტიტუტი, ინფორმატიკის განყოფილების გამგე
 • 2008 წლიდან - საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახ. ქართული უნივერსიტეტი, ინფორმატიკის მიმართულების სრული პროფესორი

შეთავსება:

 • 1999-2006 - თსუ სოხუმის ფილიალი, პროფესორი 
 • 2006-2009 - სოხუმის სახ. უნივერსიტეტი - ინფორმატიკის მიმართულების სრული პროფესორი

მიმაგრებული დოკუმენტები: