2019-01-29

დოქტორანტ ალექსანდრე რუსეცკის სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა

2019 წლის 30 იანვარს, 15:00 საათზე ქართული უნივერსიტეტის წმ. ილია მართლის სახელობის საკონფერენციო დარბაზში გაიმართება ფსიქოლოგიის, ფსიქოდიაგნოსტიკის და კონსულტირების დოქტორანტის ალექსანდრე რუსეცკის სადისერტაციო ნაშრომის: "პროფესიული არჩევანის პრობლემის ზეგავლენა სტუდენტის სწავლის პროცესზე და პროფესიულ გარემოში ადაპტაციაზე" დაცვა.