2019-01-21

დოქტორანტ ელენე დიდებულიძის სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო დაცვა

2019 წლის 31 იანვარს, 15:00 საათზე, წმიდა ილია მართლის სახელობის საკონფერენციო დარბაზში გაიმართება ბიზნესის, კომპიუტინგისა და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლის, ეკოლოგიისა და გარემოს დაცვის დარგობრივი სექციის დოქტორანტ ელენე დიდებულიძის სადისერტაციო ნაშრომის თემაზე: "სარეკრეაციოდ გამოყენებული ბუნებრივი და ხელოვნური წყალსატევების მიკრობული დაბინძურების შედარებითი შესწავლა" საჯარო დაცვა.