მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება
მენიუ

პროგრამები

საქართველოს ისტორია

პროგრამა მიზნად ისახავს მოამზადოს საქართველოს ისტორიის ღრმა და სისტემური ცოდნით აღჭურვილი, კვლევაზე ორიენტირებული მაგისტრი, რომელსაც შეეძლება: კრიტიკული აზროვნება, ქართულ ისტორიოგრაფიაში არსებული საკვანძო საკითხების იდენტიფიკაცია, პირველადი და მეორადი წყაროების კლასიფიკაცია და დამუშავება, კვლევისგან მიღებული შედეგების განზოგადება და სხვ.

  • მისანიჭებელი კვალიფიკაცია

    საქართველოს ისტორიი მაგისტრი

  • წლიური საფასური

    2250 ₾

  • ადგილები

    20

პერსონალი

ვახტანგ გურული

ვახტანგ გურული

ასოცირებული პროფესორი

დამატებითი საბუთები

პროგრამის შესახებ სრული ინფორმაციისთვის გადახედეთ დოკუმენტებს

შეთავაზება SANGU-ს კურსდამთავრებულებს

თუ საბაკალავრო საფეხური SANGU-ში დაამთავრე და ახლა სამაგისტრო პროგრამაზე გეგმავ სწავლის გაგრძელებას, ეს შეთავაზება შენთვისაა
Learn More

სწავლის შეღავათიანი პირობები

აირჩიეთ SANGU პირველ, მეორე ან მესამე ნომრად და ისარგებლეთ ფინანსური მხარდაჭერით
Learn More

მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიანი პროგრამა

მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიანი პროგრამა
მეტის ნახვა