სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი და სტუდენტის სტატუსის განმსაზღვრელი სამართლებრივი აქტები (2012 წელი)

ბრძანება #01-01/22 ქართულ უნივერსიტეტის დამფუძნებლის სრულუფლებიანი წარმომადგენლის ბრძანება ფიზიკა-მათემატიკურ და კომპიუტერულ მეცნიერებათა სკოლისათვის (ფაკულტეტისათვის) სახელწოდების შეცვლის შესახებ.
ბრძანება #02-00/02 ქართული უნივერსიტეტის სტუდენტებისათვის "სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის უწმინდესისა და უნეტარესის ილია II-ის სახელობის საუნივერსიტეტო სტიპენდიისა" და "წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის საუნივერსიტეტო სტიპენდიის" გაცემის შესახებ 
ბრძანება #02-00/22 ქართულ უნივერსიტეტის სტუდენტებისათვის ”სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის უწმინდესისა და უნეტარესის ილია II-ის სახელობის საუნივერსიტეტო სტიპენდიისა” და ”წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის საუნივერსიტეტო სტიპენდიის” გაცემის შესახებ
ბრძანება #02-00/23 "უცხოეთში მცხოვრებ თანამემამულეთათვის  ქართული ენისა და საქართველოს ისტორიის შემსწავლელი ინტენსიური კურსების" შექმნის შესახებ
ბრძანება #02-02/04 ქართულ უნივერსიტეტში 2011-2012 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში სადოქტორო პროგრამებზე მიღების გამოცხადების შესახებ” რექტორის 2011 წლის 22 დეკემბრის # 02-02/265 ბრძანებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ 
ბრძანება #02-02/10 ქართულ უნივერსიტეტის რექტორის ბრძანება 2012-2013 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში შიდა მობილობის ვაკანსიების, ვადებისა და პროცედურის დადგენის შესახებ.
ბრძანება #02-02/13 ქართულ უნივერსიტეტში 2011-2012 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში მობილობის ვადებისა და წარმოსადგენი საბუთების ნუსხის  დადგენის შესახებ
ბრძანება #02-02/17 ქართულ უნივერსიტეტში 2011-2012 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში შიდა  მობილობის  ვაკანსიების, ვადებისა  და პროცედურის  დადგენის შესახებ  
ბრძანება #02-02/30 ქართულ უნივერსიტეტში 2011-2012 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში სხვა უმაღლესი სასწავლებლებიდან გადმოყვანის (მობილობის) წესით სტუდენტების ჩარიცხვის  შესახებ 
ბრძანება #02-02/32 ქართულ უნივერსიტეტის რექტორის ბრძანება უმაღლესი აკადემიური განათლების მესამე საფეხურზე - დოქტორანტურაში კონკურსანტთა ეკონომიკისა და ბიზნესის მართვის სკოლაში (ფაკულტეტზე) ჩარიცხვის შესახებ
ბრძანება #02-02/33 ქართულ უნივერსიტეტში” 2011-2012 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში სადოქტორო პროგრამებზე მიღების გამოცხადების შესახებ” რექტორის 2011 წლის 22 დეკემბრის #02-02/265 ბრძანებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ 
ბრძანება #02-02/34 ქართულ უნივერსიტეტის რექტორის ბრძანება უმაღლესი აკადემიური განათლების მესამე საფეხურზე - დოქტორანტურაში კონკურსანტთა ფიზიკა-მათემატიკურ და კომპიუტერულ მეცნიერებათა სკოლაში (ფაკულტეტზე) ჩარიცხვის შესახებ
ბრძანება #02-02/35 ქართულ უნივერსიტეტის რექტორის ბრძანება უმაღლესი აკადემიური განათლების მესამე საფეხურზე - დოქტორანტურაში კონკურსანტთა სოციალურ მეცნიერებათა და სამართალმცოდნეობის სკოლაში (ფაკულტეტზე) ჩარიცხვის შესახებ. 
ბრძანება #02-02/36 ქართული უნივერსიტეტის რექტორის ბრძანება უმაღლესი აკადემიური განათლების მესამე საფეხურზე - დოქტორანტურაში კონკურსანტთა ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლაში (ფაკულტეტზე) ჩარიცხვის შესახებ
ბრძანება #02-02/37 ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლის (ფაკულტეტის) აკადემიური უმაღლესი განათლების მეორე საფეხურის  - მაგისტრატურის კურსდამთავრებულებისათვის შესაბამისი აკადემიური ხარისხის მინიჭებისა და დიპლომის გაცემის  შესახებ
ბრძანება #02-02/49 ”ფიზიკა-მათემატიკურ და კომპიუტერულ მეცნიერებათა სკოლის (ფაკულტეტის) აკადემიური უმაღლესი განათლების მეორე საფეხურის  - მაგისტრატურის კურსდამთავრებულთათვის შესაბამისი აკადემიური ხარისხის მინიჭებისა და დიპლომის გაცემის  შესახებ” ა(ა)იპ `საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტის”  რექტორის  2011 წლის 1 ივნისის # 02-02/108 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 
ბრძანება #02-02/57 გიორგი გუგეშაშვილის ა(ა)იპ ”საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართულ უნივერსიტეტში” 2011-2012 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში გადმოყვანის (მობილობის) წესით  ჩარიცხვის  შესახებ 
ბრძანება #02-02/63 ეკონომიკისა და ბიზნესის მართვის სკოლის (ფაკულტეტის) აკადემიური უმაღლესი განათლების მეორე საფეხურის  - მაგისტრატურის კურსდამთავრებულთათვის შესაბამისი აკადემიური ხარისხის მინიჭებისა და დიპლომის გაცემის  შესახებ 
ბრძანება #02-02/113 2012 წლის შემოდგომის სემესტრის დაგეგმვის შესახებ
ბრძანება #02-02/120 ”ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლის (ფაკულტეტის) უმაღლესი აკადემიური განათლების მეორე საფეხურის - მაგისტრატურის კურსდამთავრებულთათვის შესაბამისი აკადემიური ხარისხის მინიჭებისა და დიპლომის გაცემის  შესახებ”  ა(ა)იპ ”საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტის” რექტორის 2011 წლის 20 მაისის # 02-02/104 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 
ბრძანება #02-02/144 ქართულ უნივერსიტეტში 2012-2013 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში შიდა მობილობის ვაკანსიების, ვადებისა დაპროცედურის დადგენის შესახებ 
ბრძანება #02-02/148 ქართულ უნივერსიტეტში 2012-2013 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში მობილობის ვაკანსიების განსაზღვრის, ადმინისტრირების ვადებისა და წარმოსადგენი საბუთების ნუსხის დადგენის შესახებ
ბრძანება #02-02/156 ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლის (ფაკულტეტის) აკადემიური უმაღლესი განათლების მეორე საფეხურის - მაგისტრატური კურსდამთავრებულებისათვის შესაბამისი აკადემიური ხარისხის მინიჭებისა და დიპლომის გაცემის შესახებ
ბრძანება #02-02/159 ქართულ უნივერსიტეტში 2012-2013 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში სამაგისტრო პროგრამებზე მიღების გამოცხადების შესახებ
ბრძანება #02-02/160 ფიზიკა-მათემატიკურ და კომპიუტერულ მეცნიერებათა სკოლის (ფაკულტეტის) აკადემიური უმაღლესი განათლების მეორე საფეხურის - მაგისტრატურის კურსდამთავრებულთათვის შესაბამისი აკადემიური ხარისხის მინიჭებისა და დიპლომის გაცემის შესახებ
ბრძანება #02-02/176 ქართულ უნივერსიტეტში 2012-2013 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში აკადემიური განათლების მეორე საფეხურზე  - მაგისტრატურაში კონკურსანტთა  ჩარიცხვის  შესახებ 
ბრძანება #02-02/177 ეკონომიკისა და ბიზნესის მართვის სკოლის (ფაკულტეტის)აკადემიური უმაღლესი განათლების მეორე საფეხურის - მაგისტრატურის კურსდამთავრებულთათვის შესაბამისი აკადემიური ხარისხის მინიჭებისა და დიპლომის გაცემის შესახებ
ბრძანება #02-02/178 ქართულ უნივერსიტეტში 2012-2013 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში ერთიან ეროვნულ გამოცდებგავლილ აბიტურიენტთა ბაკალავრიატში - აკადემიურ საგანმანათლებლო პროგრამებზე ჩარიცხვის შესახებ
ბრძანება #02-02/193 ქართულ უნივერსიტეტში 2012-2013 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში სხვა უმაღლესი სასწავლებლებიდან გადმოყვანის (მობილობის) წესით სტუდენტების ჩარიცხვის  შესახებ  
ბრძანება #02-02/203 იოსებ კელენჯერიძის 2012-2013 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში ა(ა)იპ "საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართულ უნივერსიტეტში” გადმოყვანის (მობილობის) წესით ჩარიცხვის შესახებ
ბრძანება #02-02/204 ქართულ უნივერსიტეტში 2012-2013 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში გადმოყვანის (მობილობის) წესით რატი ბალავაძის ჩარიცხვის შესახებ
ბრძანება #02-02/211 ქართულ უნივერსიტეტში 2012-2013 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში სხვა უმაღლესი სასწავლებლებიდან გადმოყვანის (მობილობის) წესით სტუდენტების ჩარიცხვის  შესახებ” რექტორის 2012 წლის 24 სექტემბრის #02-02/193 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
ბრძანება #02-02/216 ფერეიდნელი ქართველების "უცხოეთში მცხოვრებ თანამემამულეთათვის ქართული ენისა და საქართველოს ისტორიის შემსწავლელ ინტენსიურ კურსებზე" ჩარიცხვის შესახებ
ბრძანება #02-02/219 ქართული უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის მართვის სკოლის (ფაკულტეტის) მაგისტრანტებისათვის სტუდენტის სტატუსის შეწყვეტის შესახებ
ბრძანება #02-02/225 ქართული უნივერსიტეტის რექტორის ბრძანება სკოლების (ფაკულტეტების) დეკანატების მიერ დამამთავრებელი სემესტრის სტუდენტების აღრიცხვიანობის მოწესრიგებისა და მათი სტატუსის დამარეგულირებელი აქტების მომზადების შესახებ.
ბრძანება #02-02/232 ფერეიდნელი ქართველების "უცხოეთში მცხოვრებ თანამემამულეთათვის ქართული ენისა და საქართველოს ისტორიის  შემსწავლელ ინტენსიურ კურსებზე" ჩარიცხვის შესახებ  
ბრძანება #02-02/275 ეკონომიკისა და ბიზნესის მართვის სკოლის (ფაკულტეტის) აკადემიური უმაღლესი განათლების მეორე საფეხურის  - მაგისტრატურის კურსდამთავრებულთათვის შესაბამისი აკადემიური ხარისხის მინიჭებისა და დიპლომის გაცემის შესახებ 
ბრძანება #02-02/280 ქართულ უნივერსიტეტში 2012-2013 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში სხვა უმაღლესი სასწავლებლებიდან გადმოყვანის (მობილობის) წესით სტუდენტების ჩარიცხვის  შესახებ” რექტორის 2012 წლის 24 სექტემბრის #02-02/193 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
ბრძანება #02-02/283 ქართული უნივერსიტეტის აუდიტორიებისათვის გამოჩენილ მეცნიერთა სახელის მონიჭების შესახებ 
ბრძანება #02-02/288 ქართულ უნივერსიტეტში 2012-2013 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში სხვა უმაღლესი სასწავლებლებიდან გადმოყვანის (მობილობის) წესით სტუდენტების ჩარიცხვის  შესახებ” რექტორის 2012 წლის 24 სექტემბრის #02-02/193 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 
ბრძანება #02-02/294 ფერეიდნელი ქართველების "უცხოეთში მცხოვრებ თანამემამულეთათვის ქართული ენისა და საქართველოს ისტორიის შემსწავლელ ინტენსიურ კურსებზე" ჩარიცხვის შესახებ
ბრძანება #02-02/299 ქართულ უნივერსიტეტში 2012-2013 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში სხვა უმაღლესი სასწავლებლებიდან გადმოყვანის (მობილობის) წესით სტუდენტების ჩარიცხვის  შესახებ” რექტორის 2012 წლის 24 სექტემბრის #02-02/193 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ