სამუშაო განრიგი

შაბათი, 18 მაისი

ოლიმპიადის I სესია, დასაწყისი 12:20 სთ.                       

  • მათემატიკა - III კლასი
  • ქართული - II, V კლასები
  • ინგლისური - IV კლასი

ოლიმპიადის II სესია, დასაწყისი 14:50 სთ.

  • მათემატიკა - II, IV კლასი
  • ქართული - III კლასი
  • ინგლისური - V კლასი

ოლიმპიადის III სესია, დასაწყისი 17:00 სთ.                                

  • მათემატიკა - V კლასი
  • ქართული - IV კლასი
  • ინგლისური - III კლასი

კვირა, 19  მაისი

ოლიმპიადის I სესია, დასაწყისი 10:00 სთ.                                   

  • მათემატიკა - X, XI კლასები
  • ინგლისური - VII კლასი
  • ქართული - VI, VIII, IX კლასები

ოლიმპიადის II სესია, დასაწყისი 12:20 სთ.                      

  • ისტორია - X, XI კლასები
  • ინგლისური - VI, VIII, IX კლასები
  • ქართული - VII კლასი

ოლიმპიადის III სესია, დასაწყისი 14:50 სთ.                             

  • მათემატიკა - VII კლასი
  • ისტორია - VIII, IX კლასები
  • ინგლისური - X, XI კლასები

ოლიმპიადის IV სესია, დასაწყისი 17:00 სთ.

  • მათემატიკა -VI, VIII, IX კლასები
  • ქართული - X, XI კლასები
  • ისტორია - VII კლასი