მენიუ

აკადემიური კალენდარი (მაგისტრატურა)

შემოდგომის სემესტრი: 2022 წლის 3  ოქტომბერი - 2023 წლის 17 თებერვალი


ადმინისტრაციული რეგისტრაცია:

 • პირველსემესტრელთათვის - 2022 წლის 20-27 სექტემბერი
 • დანარჩენი სტუდენტებისთვის - 2022 წლის 27 სექტემბრის ჩათვლით

აკადემიური რეგისტრაცია:

 • პირველსემესტრელთვის - 2022 წლის 28 სექტემბერი -  7 ოქტომბერი
 • დანარჩენი სტუდენტებისთვის - 2022 წლის 19-27 სექტმებერი

სააუდიტორიო მეცადინეობა - 2022 წლის 3 ოქტომბერი - 2023 წლის 21 იანვარი;
შუალედური გამოცდები - 2022 წლის 21 ნოემბერი - 3 დეკემბერი (კომპიუტერული მეცნიერების პროგრამის სტუდენტებისთვის 2022 წლის 28 ნოემბერი - 3 დეკემბერი)
ძირითადი გამოცდების ჩატარება და შეფასება - 2023 წლის 25 იანვრი - 7 თებერვალი;
დამატებითი გამოცდების ჩატარება და შეფასება - 2023 წლის 13 – 17 თებერვალი;
საახალწლო - საშობაო არდადეგები - 2023 წლის 3 – 6 იანვარი;
სემესტრებს შორის არდადეგები - 2023 წლის 20 თებერვალი - 3 მარტი.

უქმე დღეები:

 • 14 ოქტომბერი - სვეტიცხოვლობა ( პარასკევი);
 • 23 ნოემბერი - გიორგობა (ოთხშაბათი);
 • 19 იანვარი - ნათლისღება (ხუთშაბათი);

შემოდგომის სემესტრი სამაგისტრო საფეხურის სტუდენტებისთვის

სასწავლო კვირა

თარიღი

განმარტება (სასწავლო/გამოცდა)

აღდგენა

 

ადმინისტრაციული რეგისტრაცია:

 

 

20.09.22 – 27.09.22

1 სემესტრის სტუდენტებისთვის

 

 

27.09.22-ის ჩათვლით

დანარჩენი სტუდენტებისთვის

 

 

აკადემიური რეგისტრაცია: 

 

 

28.09.22 – 07.10.22

1 სემესტრის სტუდენტებისთვის

 

 

19.09.22 – 27.09.22

დანარჩენი სტუდენტებისთვის

 

1

03.10.22 – 08.10.22

სასწავლო კვირა

 

2

10.10.22 – 15.10.22

14 ოქტომბერი (პარასაკევი)

სასწავლო კვირა

დასვენება (სვეტიცხოვლობა)

 

აღდგენა

3

17.10.22 – 22.10.22

სასწავლო კვირა

 

4

24.10.22 –29 .10.22

სასწავლო კვირა

 

5

31.10.22 – 05.11.22

სასწავლო კვირა

 

6

07.11.22 – 12.11.22

სასწავლო კვირა

 

7

14.11.22 – 19.11.22

სასწავლო კვირა

 

8

21.11.22 – 26.11.22

23 ნოემბერი (ოთხშაბათი)

შუალედური გამოცდები

დასვენება (გიორგობა)

 

აღდგენა

9

28.11.22 – 03.12.22

შუალედური გამოცდები

 

10

05.12.22 – 10.12.22

სასწავლო კვირა

 

11

12.12.22 – 17.12.22

სასწავლო კვირა

 

12

19.12.22 – 24.12.22

სასწავლო კვირა

 

13

26.12.22 – 30.12.22

31 დეკემბერი (შაბათი)

სასწავლო კვირა

დასვენება

 

 

 

1- 7 იანვარი

საახალწლო არდადეგები

 

14

09.01.23 – 14.01.23

სასწავლო კვირა

 

15

16.01.23 – 21.01.23

19 იანვარი (ხუთშაბათი)

სასწავლო კვირა

დასვენება (ნათლისღება)

 

აღდგენა

 

23, 24 იანვარი

თავისუფალი დღე

 

16

25.01.23 – 31.01.23

დასკვნითი გამოცდა

 

17

01.02.23 – 07.02.23

დასკვნითი გამოცდა

 

18

13.02.23 – 17.02.23

გადაბარება

 

 

გაზაფხულის სემესტრი (2023 წლის 6 მარტი - 14 ივლისი)

 • ადმინისტრაციული რეგისტრაცია - 2023 წლის 28 თებერვალის ჩათვლით;
 • აკადემიური რეგისტრაცია - 2023 წლის 18 თებერვალი - 2 მარტი;
 • საუდიტორიო მეცადინეობა - 2023 წლის 6 მარტი - 17 ივნისი;
 • შუალედური გამოცდები - 2023 წლის 24 აპრილი - 6 მაისი (კომპიუტერული მეცნიერების პროგრამის სტუდენტებისთვის 2023 წლის 1 - 6 მაისი)
 • ძირითადი გამოცდების ჩატარება და შეფასება - 2023  წლის 22 ივნისი -5 ივლისი;
 • დამატებითი გამოცდების ჩატარება და შეფასება - 2023  წლის 10 ივნისი -14 ივლისი;
 • აკადემიური უმაღლესი განათლების მესამე საფეხურის - დოქტორანტურის დამამთავრებელი სემესტრის ვადები განისაზღვროს შემდეგნაირად:
 • სადისერტაციო ნაშრომის წარდგენა - 2023 წლის 3 -7 აპრილი;
 • სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა - 2023 წლის 14 ივლისის ჩათვლით;
 • სააღდგომო არდადეგები - 2023 წლის 14  - 17 აპრილი; 
 • საზაფხულო არდადეგები - 2023 წლის 17 ივლისიდან;

უქმე დღეები:

 • 3 მარტი - დედის დღე (პარასკევი)
 • 8 მარტი - ქალთა საერთაშორისო დღე (ოთხშაბათი)
 • 9 აპრილი - ეროვნული ერთიანობის დღე (კვირა)
 • 9 მაისი - ფაშიზმზე გამარჯვების დღე (სამშაბათი)
 • 12 მაისი  - წმ. ანდრია მოციქულის ხსენების დღე (პარასკევიი)
 • 26 მაისი - დამოუკიდებლობის დღე (პარასკევიი)

 

გაზაფხულის სემესტრი საბაკალავრო და სამაგისტრო საფეხურის სტუდენტებისთვის

სასწავლო კვირა

თარიღი

განმარტება (სასწავლო/გამოცდა)

აღდგენა

 

28.02.23-ის ჩათვლით

ადმინისტრაციული რეგისტრაცია

 

 

13.02.23 – 02.03.23

აკადემიური რეგისტრაცია

 

1

06.03.23 – 11.03.23

08.03.23 (ოთხშაბათი)

სასწავლო კვირა

დასვენება

 

აღდგენა

2

13.03.23 – 18.03.23

სასწავლო კვირა

 

3

20.03.23 – 25.03.23

სასწავლო კვირა

 

4

27.03.23 – 01.04.23

სასწავლო კვირა

 

5

03.04.23 – 08.04.23

სასწავლო კვირა

 

6

10.04.23 – 13.04.23

14.04.23 – 17.04.23

სასწავლო კვირა

სააღდგომო არდადეგები

 

აღდგენა

7

18.04.23 – 22.04.23

სასწავლო კვირა

 

8

24.04.23 – 29.04.23

შუალედური გამოცდა

 

9

01.05.23 – 06.05.23

ა) შუალედური გამოცდა -  გარდა კომპიუტერური მეცნიერების სტუდენტებისა

 

ბ) სასწავლო კვირა - კომპიუტერული მენიერების სტუდენტებისთვის

10

08.05.23 – 14.05.23

 

9 მაისი (სამშაბათი)

12 მაისი (პარასკევი)

სასწავლო კვირა

 

დასვენება: (გამარჯვების დღე)

(ანდრია რიველწოდებულის  სახ.დღე)

 

აღდგენა

11

15.05.23 – 20.05.23

სასწავლო კვირა

 

12

22.05.23 – 27.05.23

26 მაისი (პარასკევი)

სასწავლო კვირა

დასვენება (დამოუკიდბლობის დღე)

 

აღდგენა

13

29.05.23 – 03.06.23

სასწავლო კვირა

 

14

05.06.23 – 10.06.23

სასწავლო კვირა

 

15

12.06.23 – 17.06.23

სასწავლო კვირა 

 

შესაძლებელია გამოყენებულ იქნეს ლექციების აღდგენებისთვის, დამატებითი კონსულტაციებისთვის, პროექტების დაცვისთვის.

(კომპიუტერული მეცნიერების პროგრამის სტუდენტებისთვის)

 

 

19.06.23 – 21.06.23

თავისუფალი დღე

 

16

22.06.23 – 28.07.23

დასკვნითი გამოცდა

 

17

29.06.23 – 05.07.23

დასკვნითი გამოცდა

 

18

10.07.23 – 14.07.23

გადაბარება

 

 

 

 

შეთავაზება SANGU-ს კურსდამთავრებულებს

თუ საბაკალავრო საფეხური SANGU-ში დაამთავრე და ახლა სამაგისტრო პროგრამაზე გეგმავ სწავლის გაგრძელებას, ეს შეთავაზება შენთვისაა
Learn More

სწავლის შეღავათიანი პირობები

აირჩიეთ SANGU პირველ, მეორე ან მესამე ნომრად და ისარგებლეთ ფინანსური მხარდაჭერით
Learn More

მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიანი პროგრამა

მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიანი პროგრამა
მეტის ნახვა