მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

აკადემიური კალენდარი (მაგისტრატურა)

შემოდგომის სემესტრი: 2021 წლის 4  ოქტომბერი - 2022 წლის 30 იანვარი


ადმინისტრაციული რეგისტრაცია:

 • პირველსემესტრელთათვის - 2021 წლის 28 სექტემბერი - 2 ოქტომბერი
 • დანარჩენი სტუდენტებისთვის - 2021 წლის 4 ოქტომბრის ჩათვლით


აკადემიური რეგისტრაცია:

 • პირველსემესტრელთვის - 2021 წლის 28 სექტემბერი -  2 ოქტომბერი
 • დანარჩენი სტუდენტებისთვის - 2021 წლის 20 სექტმებერი - 15 ოქტომბერი


სააუდიტორიო მეცადინეობა - 2021 წლის 4 ოქტომბერი 2022 წლის 15 იანვარი

შუალედური გამოცდები - 2021 წლის 22 ნოემბერი - 4 დეკემბერი (პირველი კვირა ლექციების პარალელურად)
ძირითადი და დამატებითი გამოცდების ჩატარება და შეფასება - 2022 წლის 17 იანვარი - 12  თებერვალი
საახალწლო - საშობაო არდადეგები - 2021 წლის 31 დეკემბერი  - 2022 წლის 10 იანვარი
სემესტრებს შორის არდადეგები - 2022 წლის 14- 27 თებერვალი


გაზაფხულის სემესტრი: 2022 წლის 28 თებერვალი - 10 ივლისი

 

დმინისტრაციული რეგისტრაცია - 2022 წლის 28 თებერვალის ჩათვლით;
აკადემიური რეგისტრაცია - 2022 წლის 21 თებერვალი - 5 მარტი;
საუდიტორიო მეცადინეობა - 2022 წლის 28 თებერვალი - 18 ივნისი;
შუალედური გამოცდები - 2022 წლის 1-16 და 26 -30 აპრილი;
ძირითადი და დამატებითი გამოცდების ჩატარება და შეფასება - 2022 წლის 20 ივნისი - 16 ივლისი;
სააღდგომო არდადეგები - 2022 წლის 18 - 25 აპრილი;
საგაზაფხულო არდადეგები - 2022 წლის 18 ივლისიდან;

 

უქმე დღეები

 შემოდგომის სემესტრი:

 • 14 ოქტომბერი - სვეტიცხოვლობა (ხუთშაბათი);
 • 23 ნოემბერი - გიორგობა (სამშაბათი);
 • 19 იანვარი - ნათლისღება (ოთხშაბათი);

გაზაფხულის სემესტრი:

 • 3 მარტი - დედის დღე (ხუთშაბათი)
 • 8 მარტი - ქალთა საერთაშორისო დღე (სამშაბათი)
 • 9 აპრილი - ეროვნული ერთიანობის დღე (შაბათი)
 • 9 მაისი - ფაშიზმზე გამარჯვების დღე (ორშაბათი)
 • 12 მაისი - წმ. ანდრია მოციქულის ხსენების დღე (ხუთშაბათი)
 • 26 მაისი - დამოუკიდებლობის დღე (ხუთშაბათი)

 

შეთავაზება SANGU-ს კურსდამთავრებულებს

თუ საბაკალავრო საფეხური SANGU-ში დაამთავრე და ახლა სამაგისტრო პროგრამაზე გეგმავ სწავლის გაგრძელებას, ეს შეთავაზება შენთვისაა

სწავლის შეღავათიანი პირობები

აირჩიეთ SANGU პირველ, მეორე ან მესამე ნომრად და ისარგებლეთ ფინანსური მხარდაჭერით

მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიანი პროგრამა

მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიანი პროგრამა