მენიუ

აკადემიური კალენდარი (ბაკალავრიატი)

შემოდგომის სემესტრი (2022 წლის 19  სექტემბერი - 2023 წლის 31 იანვარი)

ადმინისტრაციული რეგისტრაცია:

 • პირველსემესტრელთათვის - 2022 წლის 6 - 13 სექტემბერი;
 • დანარჩენი სტუდენტებისთვის - 2022 წლის 14 სექტემბრის ჩათვლით;

აკადემიური რეგისტრაცია: 

 • პირველსემესტრელთათვის - 2022 წლის 12 - 17 სექტემბერი;
 • დანარჩენი სტუდენტებისთვის - 2022 წლის 22 აგვისტო - 14 სექტემბერი; 

საუდიტორიო მეცადინეობა - 2022 წლის 19 სექტემბერი - 30 დეკემბერი;
შუალედური გამოცდები - 2022 წლის 7 – 19 ნოემბერი (კომპიუტერული მეცნიერების პროგრამის სტუდენტებისთვის 2022 წლის  14 – 19 ნოემბერი)
ძირითადი გამოცდების ჩატარება და შეფასება - 2023 წლის 9 – 21 იანვარი;
დამატებითი გამოცდების ჩატარება და შეფასება - 2023 წლის 26 – 31 იანვარი;
საახალწლო - საშობაო არდადეგები - 2023 წლის 3 - 6 იანვარი;
სემესტრებს შორის არდადეგები - 2023 წლის 1 თებერვალი - 3 მარტი

უქმე დღეები:

 • 14 ოქტომბერი - სვეტიცხოვლობა ( პარასკევი);
 • 23 ნოემბერი - გიორგობა (ოთხშაბათი);
 • 19 იანვარი - ნათლისღება (ხუთშაბათი);

შემოდგომის სემესტრი საბაკალავრო საფეხურის სტუდენტებისთვის

სასწავლო კვირა

თარიღი

განმარტება (სასწავლო/გამოცდა)

აღდგენა

ადმინისტრაციული რეგისტრაცია:

 

06.09.22 – 09.09.22

 

1 სემესტრის სტუდენტებისთვის

 

 

 

14.09.22-ის ჩათვლით

დანარჩენი სტუდენტებისთვის

 

აკადემიური რეგისტრაცია:

 

12.09.22 – 17.09.22

1 სემესტრის სტუდენტებისთვის

 

 

22.08.22 – 14.09.22

დანარჩენი სტიდენტებისთვის

 

1

19.09.22 – 23.09.22

სასწავლო კვირა

 

2

26.09.22 – 01.10.22

სასწავლო კვირა

 

3

03.10.22 – 08.10.22

სასწავლო კვირა

 

4

10.10.22 – 15.10.22

14 ოქტომბერი (პარასაკევი)

სასწავლო კვირა

დასვენება (სვეტიცხოვლობა)

 

აღდგენა

5

17.10.22 – 22.10.22

სასწავლო კვირა

 

6

24.10.22 –29 .10.22

სასწავლო კვირა

 

7

31.10.22 – 05.11.22

სასწავლო კვირა

 

8

07.11.22 – 12.11.22

შუალედური გამოცდა

 

9

14.11.22 – 19.11.22

შუალედური გამოცდა

 

10

21.11.22 – 26.11.22

23 ნოემბერი (ოთხშაბათი)

სასწავლო კვირა

დასვენება (გიორგობა)

 

აღდგენა

11

28.11.22 – 03.12.22

სასწავლო კვირა

 

12

05.12.22 – 10.12.22

სასწავლო კვირა

 

13

12.12.22 – 17.12.22

სასწავლო კვირა

 

14

19.12.22 – 24.12.22

სასწავლო კვირა

 

15

26.12.22 – 30.12.22

31 დეკემბერი (შაბათი)

სასწავლო კვირა

დასვენება

 

აღდგენა

 

1-7 იანვარი

საახალწლო არდადეგები

 

16

09.01.23 – 14.01.23

დასკვნითი გამოცდა

 

17

16.01.23 – 21.01.23

19 იანვარი (ხუთშაბათი)

დასკვნითი გამოცდა

დასვენება (ნათლისღება)

 

აღდგენა

18

26.01.23 – 31.01.23

გადაბარება

 

 

გაზაფხულის სემესტრი (2023 წლის 6 მარტი - 14 ივლისი)

 • ადმინისტრაციული რეგისტრაცია - 2023 წლის 28 თებერვალის ჩათვლით;
 • აკადემიური რეგისტრაცია - 2023 წლის 18 თებერვალი - 2 მარტი;
 • საუდიტორიო მეცადინეობა - 2023 წლის 6 მარტი - 17 ივნისი;
 • შუალედური გამოცდები - 2023 წლის 24 აპრილი - 6 მაისი (კომპიუტერული მეცნიერების სტუდენტებისთვის 2023 წლის 1 - 6 მაისი)
 • ძირითადი გამოცდების ჩატარება და შეფასება - 2023  წლის 22 ივნისი -5 ივლისი;
 • დამატებითი გამოცდების ჩატარება და შეფასება - 2023  წლის 10 ივნისი -14 ივლისი;
 • აკადემიური უმაღლესი განათლების მესამე საფეხურის - დოქტორანტურის დამამთავრებელი სემესტრის ვადები განისაზღვროს შემდეგნაირად:
 • სადისერტაციო ნაშრომის წარდგენა - 2023 წლის 3 -7 აპრილი;
 • სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა - 2023 წლის 14 ივლისის ჩათვლით;
 • სააღდგომო არდადეგები - 2023 წლის 14  - 17 აპრილი; 
 • საზაფხულო არდადეგები - 2023 წლის 17 ივლისიდან;

უქმე დღეები:

 • 3 მარტი - დედის დღე (პარასკევი)
 • 8 მარტი - ქალთა საერთაშორისო დღე (ოთხშაბათი)
 • 9 აპრილი - ეროვნული ერთიანობის დღე (კვირა)
 • 9 მაისი - ფაშიზმზე გამარჯვების დღე (სამშაბათი)
 • 12 მაისი  - წმ. ანდრია მოციქულის ხსენების დღე (პარასკევიი)
 • 26 მაისი - დამოუკიდებლობის დღე (პარასკევიი)

გაზაფხულის სემესტრი საბაკალავრო და სამაგისტრო საფეხურის სტუდენტებისთვის

სასწავლო კვირა

თარიღი

განმარტება (სასწავლო/გამოცდა)

აღდგენა

 

28.02.23-ის ჩათვლით

ადმინისტრაციული რეგისტრაცია

 

 

13.02.23 – 02.03.23

აკადემიური რეგისტრაცია

 

1

06.03.23 – 11.03.23

08.03.23 (ოთხშაბათი)

სასწავლო კვირა

დასვენება

 

აღდგენა

2

13.03.23 – 18.03.23

სასწავლო კვირა

 

3

20.03.23 – 25.03.23

სასწავლო კვირა

 

4

27.03.23 – 01.04.23

სასწავლო კვირა

 

5

03.04.23 – 08.04.23

სასწავლო კვირა

 

6

10.04.23 – 13.04.23

14.04.23 – 17.04.23

სასწავლო კვირა

სააღდგომო არდადეგები

 

აღდგენა

7

18.04.23 – 22.04.23

სასწავლო კვირა

 

8

24.04.23 – 29.04.23

შუალედური გამოცდა

 

9

01.05.23 – 06.05.23

ა) შუალედური გამოცდა -  გარდა კომპიუტერული მეცნიერების სტუდენტებისა

 

ბ) სასწავლო კვირა - კომპიუტერული მენიერების სტუდენტებისთვის

10

08.05.23 – 14.05.23

 

9 მაისი (სამშაბათი)

12 მაისი (პარასკევი)

სასწავლო კვირა

 

დასვენება: (გამარჯვების დღე)

(ანდრია პირველწოდებულის  სახ. დღე)

 

აღდგენა

11

15.05.23 – 20.05.23

სასწავლო კვირა

 

12

22.05.23 – 27.05.23

26 მაისი (პარასკევი)

სასწავლო კვირა

დასვენება (დამოუკიდებლობის დღე)

 

აღდგენა

13

29.05.23 – 03.06.23

სასწავლო კვირა

 

14

05.06.23 – 10.06.23

სასწავლო კვირა

 

15

12.06.23 – 17.06.23

სასწავლო კვირა 

 

შესაძლებელია გამოყენებულ იქნეს ლექციების აღდგენებისთვის, დამატებითი კონსულტაციებისთვის, პროექტების დაცვისთვის.

(კომპიუტერული მეცნიერების სტუდენტებისთვის)

 

 

19.06.23 – 21.06.23

თავისუფალი დღე

 

16

22.06.23 – 28.07.23

დასკვნითი გამოცდა

 

17

29.06.23 – 05.07.23

დასკვნითი გამოცდა

 

18

10.07.23 – 14.07.23

გადაბარება

 

შეთავაზება SANGU-ს კურსდამთავრებულებს

თუ საბაკალავრო საფეხური SANGU-ში დაამთავრე და ახლა სამაგისტრო პროგრამაზე გეგმავ სწავლის გაგრძელებას, ეს შეთავაზება შენთვისაა
Learn More

სწავლის შეღავათიანი პირობები

აირჩიეთ SANGU პირველ, მეორე ან მესამე ნომრად და ისარგებლეთ ფინანსური მხარდაჭერით
Learn More

მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიანი პროგრამა

მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიანი პროგრამა
მეტის ნახვა