სიახლეები

2019-07-19

ბაკალავრიატისა და მაგისტრატურის კურსდამთავრებულთა გამოსაშვები ცერემონია

ბაკალავრიატისა და მაგისტრატურის კურსდამთავრებულთა გამოსაშვები ტრადიციული საზეიმო ღონისძიება უნივერსიტეტის ეზოში, წითელი ხალიჩის ფონზე გაიმართა.

დეტალურად
2019-07-19

სამეცნიერო კონფერენცია „სპეციალური ღონისძიება ექსპერიმენტული ალგორითმების ანალიზის შესახებ“ (Special Event on Analysis of Experimental Algorithms).

პროფესორ კობა გელაშვილის მოხსენება ეხებოდა კონსტრუქციას, რომელზეც არის დაფუძნებული თანამედროვე დაპროგრამების ენებში გამოყენებული კონტეინერების უმეტესობა.

დეტალურად
2019-07-09

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და სამართლის სკოლის 2018-2019 სასწავლო წლის შემაჯამებელი სხდომა

2019 წლის 8 ივლისს, ქართულ უნივერსიტეტში ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და სამართლის სკოლის 2018-2019 სასწავლო წლის შემაჯამებელი სხდომა გაიმართა.

დეტალურად
2019-06-19

ტრენინგი: პირის ბრალდებულად დაკავება და პირადი ჩხრეკა

სამართლის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის სტუდენტებისათვის ჩატარდა ტრენინგი პირის ბრალდებულად დაკავება და პირადი ჩხრეკა.

დეტალურად
2019-06-17

ქართული უნივერსიტეტის პროფესორები საერთაშორისო კონფერენციაზე

რუმინეთის ქალაქ ტირგუ მურეშში გამართული კონფერენციის თემა იყო ჯანდაცვისა და სამეცნიერო კვლევების მდგომარეობა დასახელებულ ქვეყნებში

დეტალურად
2019-06-11

ქართული უნივერსიტეტის პროფესორ-მასწავლებელთა კონფერენცია

ქართული უნივერსიტეტის სამეცნიერო კვლევებისა და განვითარების სამსახურის ორგანიზებით გაიმართა უნივერსიტეტის პროფესორ-მასწავლებელთა კონფერენცია

დეტალურად
2019-06-10

კონკურსი ლექსიკურ მარაგში ინგლისური ენის B2 დონის ბაკალავრებისთვის

კონკურსი მიზნად ისახავდა ინგლისური ენის ლექსიკაში B2 დონის შესაბამისი ცოდნისა და უნარ-ჩვევების მქონე ახალგაზრდების გამოვლენას

დეტალურად
2019-06-10

რა? სად? როდის?

ქართულ უნივერსიტეტში გაიმართა შიდა ჩემპიონატი ინტელექტუალურ თამაშში, "რა? სად? როდის?"

დეტალურად
2019-06-07

პლაგიატის არსი და მისი არიდების ინსტრუქცია

აკადემიურ წერაში პლაგიატი არის სხვა პირის იდეის ან ინფორმაციის გამოყენება ნამუშევარში, შესაბამისი წყაროს ციტირებისა და მითითების გარეშე. ეს ეხება ნებისმიერ წყაროს; ბეჭდურს ან ელექტრონულს, გამოქვეყნებულს ან გამოუქვეყნებელს.

დეტალურად