საჯარო ლექცია თემაზე:" საქართველოს ისტორიაზე მატენადარანში დაცული უცნობი სომხური წყაროები"

2019 წლის 15 მაისს საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტის წმიდა ილია მართლის სახელობის საკონფერენციო დარბაზში ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და სამართლის სკოლის სტუდენტებისათვის სომხეთის მეცნიერებათა აკადემიის მატენადარანის მეცნიერ-მკვლევარმა, ისტორიის დოქტორმა ჰაიკ ჰაკობიანმა წაიკითხა საჯარო ლექცია თემაზე:" საქართველოს ისტორიაზე მატენადარანში დაცული უცნობი სომხური წყაროები".