მარიამ თოღუზაშვილი

განათლება:
მცხეთის მუნიციპალიტეტი, ძალისის საჯარო სკოლა 

 1. 1989-1995 წწ.- ივ. ჯავახიშვილის სახ. სახელმწიფო  უნივერსიტეტი ისტორიის ფაკულტეტი, კვალიფიკაციით - ისტორიკოსი, ისტორიის მასწავლებელი.
 2. 2000-2003 წწ.- თბილისის სოციალურ-ეკონომიკური ინსტიტუტი იურიდიული ფაკულტეტი; კვალიფიკაციით - სამართალმცოდნე.
 3. 2007-2008წწ. საქართველოს პედაგოგთა კვალიფიკაციის ამაღლებისა და გადამზადების ცრნტრალური ინსტიტუტი, ფილოლოგიის ფაკულტეტი, კვალიფიკაციით-ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი.
 4. 2009წ.-საქართველოს საპატრიარქოს წმ. ანდრია პირველწოდებულის სახ. ქართული უნივერსიტეტის  დოქტორანტი საქართველოს ეკლესიის ისტორიის მიმართულებით.  

სერთიფიკატი:

 1. 2004წ.-სამოსამართლეო სწავლების ცენტრი - მოსამართლის თანაშემწის სერთიფიკატი #114  
 2. 2008წ.-პედაგოგთა კვალიფიკაციის ამაღლებისა და გადამზადების ცნტრალური ინსტიტუტი - ინოვაციური მიდგომები პედაგოგიკასა და ფსიქოლოგიაში, სერთიფიკატი #33/კ  
 3. კომპიუტერული საოფისე პროგრამები ჭორდ,  Eხსელ - სერთიფიკატი #0708

შრომითი გამოცდილება:

 1. 2012 წლიდან დღემდე - საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახ.  ქართული უნივერსიტეტის საქართველოს ობიექტური ისტორიის შემსწავლელი სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის მკვლევარი .
 2. 2013 წლიდან დღემდე - პერიოდულად მოწვეული ლექტორი საქართველოს ისტორიის მიმართულებით,  საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის ქართული უნივერსიტეტი.(შეთავსებით)
 3. 2010-2012 წწ. - საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახ. ქართული უნივერისტეტის საეკლესიო-სამეცნიერო ცენტრის მკვლევარი.
 4. 2009-2010 წწ.-საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახ. ქართული უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკის თანამშრომელი.
 5. 2004-2006 წწ.-საქართველოს ზოოვეტერინალური უნივერსიტეტი, უფროსი ლაბორანტი.
 6. 1995-2006 წწ.-საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სპეცფაკულტეტებზე (ტექნიკურ უნივერსიტეტთან არსებული ჰუმანიტარული ინსტიტუტი) უფროსი მასწავლებელი.
 7. 1994-1996 წწ.-საქართველოს ეროვნული არქივი, უახლესი ისტორიის არქივის ფონდის თანამშრომელი
 8. 1992-1994 წწ.-საქართველოს ეკონომიკისა და ფინანსთა მინისტრის მოადგილის თანაშემწე
 9. 1985-1986 წწ. - ქ.თბილისის დიდუბე-ჩუღურეთის სასამართლოში მდივან-საქმისმწარმოებლი

სამეცნიერო სტატიები:

 1. მარიამ თოღუზაშვილი -ხელისუფლებისა და ეკლესიის ურთიერთობის პრობლემები 1917-1918 წლებში (ქართული პრესის მიხედვით). კრებული: წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახ. უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის სტუდენტთა I სამეცნიერო კონფერენციის მასალები (2010 წლის 26-27 ნოემბერი), “უნივერსალი”, თბ. 2011.
 2. მარიამ თოღუზაშვილი -ეკლესიისა და სახელმწიფოს ურთიერთობა 1918-1921 წლებში, კრებული: წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახ. უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლის(ფაკულტეტის)სტუდენტთა II სამეცნიერო კონფერენციის მასალები(2011 წლის 6-7 ივნისი), “უნივერსალი”, 2011 წ. 
 3. მარიამ თოღუზაშვილი-საბჭოთა ტოტალური სახელმწიფო და ეკლესია 1921-1924 წწ. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ჟურნალი “მაცნე” 2017წ.#1

გამოსაქვეყნებლად მომზადებულია: 

 1. "კონსტიტუციური შეთანხმება სახელმწიფოსა და ეკლესიას შორის და მისი მნიშვნელობა”.
 2. “საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიისა და ხელისუფლების ურთიერთობა 1939-1952 წლებში”. 

წიგნის რედაქტორი: 

 1. მიტროპოლიტი ანანია ჯაფარიძე -კირიონ I დიდი კათალიკოსი ყოველი ივერიისა (VI-VII სს.), “ქართული უნივერსიტეტი”, თბ. 2015;
 2. ვახტანგ გოილაძე-რას მოგვითხრობს მიტროპოლიტი ანანია ჯაფარიძე არიან ქართლზე, “საქართველოს მაცნე”, 2017. M

 მონაწილეობა ტექნიკურ რედაქციაში:

 1. საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის ენციკლოპედია, ტომი I, “ქართული უნივერსიტეტი”, თბ. 2015. Eნების