2019-01-23

სამეცნიერო კონფერენცია ქართული უნივერსიტეტის პროფესორებისათვის

მოხსენების თემატიკა: თავისუფალი;
მოხსენების რეგლამენტი: 20 წუთი (15 წუთი მოხსენება, 5 წუთი კითხვა-პასუხი);
კონფერენციის ჩატარების თარიღი: 2019 წლის 11 ივნისი, 12:00 საათზე
კონფერენციის გამართვის ადგილი: ილია ჭავჭავაძის გამზირის 53ა, ქართული უნივერსიტეტი; წმიდა მეფე დავით აღმაშენებლის სახელობის სხდომათა დარბაზი (I კორპ. IV სართ.)
კონფერენციაში მონაწილეობის მსურველებმა გთხოვთ თეზისები გამოაგზავნოთ 1 ივნისამდე შემდეგ მისამართზე j.meskhishvili@sangu.edu.ge  თეზისები დაიბეჭდება.

  • თეზისის მოცულობა: ქართულად არაუმეტეს 3 გვერდი და მოკლე რეზიუმე ინგლისურად;
  • ფონტი: ქართულად ლიტ ნუსხური (LitNusx), ინგლისურად Times New Roman;
  • ფონტის ზომა: 11;
  • ხაზებს შორის დაშორება: 1.15;
  • გვერდის მინდვრები: მარცხნივ-მარჯვნივ 2 სმ, ზემოთ-ქვემოთ 2.5 სმ;
  • თეზისს უნდა ერთვოდეს გამოყენებული ბიბლიოგრაფიის ჩამონათვალი.