ეკოლოგია და გარემოს დაცვა

პროგრამა მიზნად ისახავს მაღალკვალიფიციური სპეციალისტების მომზადებას ეკოლოგიისა და გარემოს დაცვის სფეროში, რომლებიც შეძლებენ გადაწყვიტონ კონკრეტული საკითხები დედამისწის შემსწავლელ, საბუნებისმეტყველო, სასოფლო-სამეურნეო მეცნიერებებში, გარემოს დაცვის და ბუნებრივი რესურსების რაციონალური გამოყენების და მდგრადი განვითარების სფეროში.

პროგრამის ხელმძღვანელი

პროფესორი ვახტანგ გვახარია

დეტალურად
პროგრამის შესახებ სრული ინფორმაციისთვის გადახედეთ დოკუმენტებს
სადოქტორო პროგრამა: ეკოლოგია და გარემოს დაცვა