ფილოლოგია

თანამედროვე ტექნოლოგიებსა და საერთაშორისო გამოცდილებაზე ორიენტირებულ ქართულ უნივერსიტეტში მოქმედი წარმოდგენილი სადოქტორო პროგრამის მიზანია ქართული სამწიგნობრო ენისა და ქართველური ენა-კილოების კვლევა თანამედროვე საერთაშორისო გამოცდილების გათვალისწინებით

პროგრამის ხელმძღვანელი

პროფესორი გიორგი ალიბეგაშვილი

დეტალურად

პროგრამის ხელმძღვანელი

პროფესორი ტარიელ ფუტკარაძე

დეტალურად
პროგრამის შესახებ სრული ინფორმაციისთვის გადახედეთ დოკუმენტებს
სადოქტორო პროგრამა: ფილოლოგია