ისტორია

პროგრამა მიზნად ისახავს ისტორიის სპეციალისტების მომზადებას, კერძოდ კი პროგრამის მიზანია სტუდენტებს მისცეს საფუძვლიანი და ღრმა ცოდნა საქართველოს და მსოფლიოს ისტორიის ყველა პერიოდის (უძველესი დროიდან დღემდე) შესახებ.

პროგრამის კოდი

1450101

პროგრამის ხელმძღვანელი

პროფესორი სერგო ვარდოსანიძე

დეტალურად

პროგრამის ხელმძღვანელი

პროფესორი ლევან ჯიქია

დეტალურად

სწავლის შეღავათიანი პირობები

სწავლის შეღავათიანი პირობების გასაცნობად გადადით ბმულზე

დეტალურად
პროგრამის შესახებ სრული ინფორმაციისთვის გადახედეთ დოკუმენტებს
საბაკალავრო პროგრამა: ისტორია