ქართული ფილოლოგია

ფილოლოგიის საბაკალავრო პროგრამა სტუდენტებს სთავაზობს თანამედროვე აკადემიური განათლების მიღებას ლიტერატურათმცოდნეობაში, ზოგად ენათმეცნიერებაში, სოციოლინგვისტიკაში, ქართულ ენაში, ქართული ლიტერატურის ისტორიასა და ქართული ფილოლოგიის სხვა მიმართულებებში.

პროგრამის კოდი:

1450102

პროგრამის ხელმძღვანელი

პროფესორი გიორგი ალიბეგაშვილი

დეტალურად

პროგრამის ხელმძღანელი

პროფესორი ტარიელ ფუტკარაძე

დეტალურად

სწავლის შეღავათიანი პირობები

სწავლის შეღავათიანი პირობების გასაცნობად გადადით ბმულზე

დეტალურად
პროგრამის შესახებ სრული ინფორმაციისთვის გადახედეთ დოკუმენტებს
საბაკალავრო პროგრამა: ფილოლოგია