ტურიზმის ბიზნესი

საბაკალავრო პროგრამა ორიენტირებულია საბაზისო საუნივერსიტეტო განათლების მიღებაზე, ტურიზმის ბიზნესის მართვის თეორიული საფუძვლების სწავლებასა და ტურიზმის ბიზნესის და კურორტების სფეროში კვალიფიციური სპეციალისტების მომზადებაზე. პროგრამა უზრუნველყოფს ბაკალავრისათვის აუცილებელი კომპეტენციის განვითარებას.

პროგრამის კოდი:

1450107

სწავლის შეღავათიანი პირობები

სწავლის შეღავათიანი პირობების გასაცნობად გადადით ბმულზე

დეტალურად

პროგრამის ხელმძღვანელი

პროფესორი ნიკო კვარაცხელია

დეტალურად
პროგრამის შესახებ სრული ინფორმაციისთვის გადახედეთ დოკუმენტებს
საბაკალავრო პროგრამა: ტურიზმის ბიზნესი