კომპიუტერული მეცნიერება

პროგრამა მიზნად ისახავს შრომის ბაზარზე კონკურენტუნარიანი სპეციალისტის მომზადებას, რომელსაც გარდა ზოგადი კომპეტენციებისა, ექნება დარგობრივი სფეროს ფართო ცოდნა, პრაქტიკული უნარ-ჩვევები და პროფესიული ღირებულებები.

პროგრამის კოდი:

1450112

სწავლის შეღავათიანი პირობები

სწავლის შეღავათიანი პირობების გასაცნობად გადადით ბმულზე

დეტალურად

პროგრამის ხელმძღვანელი

პროფესორი კობა გელაშვილი

დეტალურად

ინტერვიუ პროგრამის ხელმძღვანელთან, პროფესორ კობა გელაშვილთან

ქართული უნივერსიტეტის ბიზნესის, კომპიუტინგისა და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლა გთავაზობთ ახალ საბაკალავრო პროგრამას „კომპიუტერული მეცნიერება“

დეტალურად
პროგრამის შესახებ სრული ინფორმაციისთვის გადახედეთ დოკუმენტებს
საბაკალავრო პროგრამა: კომპიუტერული მეცნიერება