სტუდენტური დღიური

2019-01-11 09:11:50

გვანცა გაბიანი

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და სამართლის სკოლის საერთაშორისო ურთიერთობების და რეგიონალური პროცესების მიმართულების სტუდენტი

დეტალურად
2018-11-06 11:48:07

ლიკა ბაქრაძე

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და სამართლის სკოლის I კურსის სტუდენტი

დეტალურად
2018-11-06 11:43:31

მაია ქავთარაძე

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და სამართლის სკოლის ფილოლოგიის მიმართულების IV კურსის სტუდენტი

დეტალურად
2018-11-06 11:41:04

შოთა მუმლაძე

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და სამართლის სკოლის ისტორიის მიმართულების I კურსის სტუდენტი

დეტალურად
2018-11-06 11:38:20

ნანა ზარანდია

ბიზნესის, კომპიუტინგისა და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლის III კურსის სტუდენტი ნავიგაცია

დეტალურად
2018-11-06 11:35:54

გიორგი შონია

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და სამართლის სკოლის III კურსის სტუდენტი

დეტალურად
2018-11-06 11:25:20

ლამარა აფციაური

ბიზნესის, კომპიუტინგისა და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლის III კურსის სტუდენტი

დეტალურად
2018-11-06 11:21:10

მარიამ იაკობაშვილი

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და სამართლის სკოლის ფილოლოგიის მიმართულების IV კურსის სტუდენტი

დეტალურად
2018-11-06 11:15:32

მაკა სირაძე

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და სამართლის სკოლის ფილოლოგიის მიმართულების სტუდენტი

დეტალურად
2018-11-06 11:14:04

ია გელბახიანი

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და სამართლის სკოლის ფილოლოგიის მიმართულების VI კურსის სტუდენტი

დეტალურად